U subotu 19. ožujka 2016. održan je prvi skup iz medicinskih znanosti u organizacijiHrvatskog katoličkog sveučilišta i suradnih ustanova Klinike za ginekologiju i porodništvo KB „Sv. Duh“ i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „dr. Andrija Štampar“.

Prof. dr. sc. Željko  Tanjić otvara skup

Prof. dr. sc. Željko Tanjić otvara skup

Predsjednik organizacijskog odbora, a i ujedno idejni začetnik skupa, prof.dr.sc. Dubravko Habek otvorio je skup da bi se potom auditoriju obratili prof.dr.sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, dr. Zvonko Šostar ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i doc.dr.sc. Berivoj Mišković, predstojnik Klinike za ginekologiju i porodništvo KB „Sv.Duh“.

 

Predavači pozorno prate pozdravnu riječ profesora Habeka

Predavači pozorno prate pozdravnu riječ profesora Habeka

Posebnost ovog skupa jest specifična, multidisciplinarna tematika kojom se bave porodničari, anesteziolozi, intenzivisti, kardiolozi i primalje; svatko u svojem segmentu struke, a odnosi se na opstetrički šok: vodeći uzrok maternalnog morbiditeta i mortaliteta. Eminentni hrvatski i međunarodni stručnjaci podijelili su suvremene spoznaje i osobna iskustva na temu dijagnostike i liječenja hemoragičnog, hipovolemijskog, septičnog, anafilaktičnog, metaboličkog, traumatskog, neurogenog i katrdiogenog šoka.

 

Skup je izazvao veliko zanimanje.

Skup je izazvao veliko zanimanje.

Da se radi o prvom skupu ovakve tematike te da isti progovara o temi koja je životno ugrožavajuća, a posljedično legislativno opterećujuća za odgovorni tim, dokazuje odlična posjećenost skupa od dvjestotinjak polaznika. Polaznici su bili zadovoljni kako edukacijskim, tako i digestivnim aspektom skupa. Preostaje nam da se zahvalimo svima koji su sudjelovali u organizaciji ovog skupa, apostrofirajući potrebu kontinuirane edukacije i nadajući se što skorijem skupu!

 

Doc.dr.sc. Ingrid Marton, dr.med.

 

Knjižica sažetaka