U sklopu projekta Hrvatskog katoličkog sveučilišta „Obitelj kroz povijest – iskazi i nositelji identiteta društava središnje i sjeverozapadne Hrvatske od kasnog srednjeg vijeka do modernog doba (HKS-2019-2)“ u utorak 18. siječnja 2022. godine na daljinu (on line) održan je okrugli stol na temu Obitelj i identiteti u prošlosti: izvori, metode, historiografski dosezi.

U prvome dijelu okrugloga stola svoja su izlaganja održali nastavnici s Odjela za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta: izv. prof. dr. sc. Ivan Majnarić, izv. prof. dr. sc. Ines Sabotič, doc. dr. sc. Valentina Janković, doc. dr. sc. Kristina Puljizević, dr. sc. Stipe Ledić i dr. sc. Tomislav Matić te gošće dr. sc. Ivana Horbec s Odjela za novovjekovnu povijest Hrvatskog instituta za povijest i dr. sc. Iva Mandušić pomoćnica glavnog urednika Hrvatskog biografskog leksikona Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža. U drugome dijelu skupa uslijedila su pitanja publike, ponajprije prisutnih studenata Odjela za povijest, nakon čega se razvila rasprava temeljena na prezentiranim znanstvenim rezultatima o različitim iskazima  identitetâ pojedinaca unutar obitelji, ali i samih obitelji kroz prošlost te o izvorima, metodama, istraživačkim postupcima i novijim historiografskim dosezima u istraživanju toga pitanja.