Od 6. do 7. ožujka na Hrvatskom katoličkom  sveučilištu održan je prvi  Tečaj cjeloživotnoga učenja „Opstetrička pelveoperineologija“ za doktore medicine specijaliste i specijalizante ginekologije i opstetricije i diplomirane primalje, kao nastavak prvoga izvrsnoga jednodnevnog simpozija u suradnji s B Braun akademijom 2017. godine. Tečajem su 21 polaznika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije stekli kompetencije u zbrinjavanju jatrogenih i perineoloških spontanih ozljeda, diplomu, 4 ECTS boda te bodove Hrvatske liječničke komore i Hrvatske primaljske komore.

Prvoga dana tečaja izvedena su šest predavanja iz opstetričke pelveoperineologije s raspravom, a drugoga dana tečaja, uz prethodno predavanja kolega s B Braun akademije o šivaćem materijalu, bile su individualne vježbe na animalnim modelima gdje su polaznici uz mentore savladavali temeljna i napredna znanja i tehnike operacijskoga zbrinjavanja epiziotomije i ozljeda međice, analnoga sfinktera i rektuma. Tijekom tečaja iz tiska je izašao udžbenik „Opstetrička pelveoperineologija“ u izdanju Hrvatskoga katoličkog sveučilišta i Medicinske naklade u Zagrebu. Autori udžbenika su nastavnici i predavači na istoimenom tečaju, kao i nastavnici iz drugih hrvatskih klinika koji se bave ovom problematikom. Recenzije za udžbenik potpisuju predstojnici klinika iz Ljubljane i Maribora te tri hrvatska sveučilišna nastavnika. Tečaj je i ove godine održan u izvrsnom kolegijalnom i organizacijskom ozračju na našem Sveučilištu i potporu predstavnika B Braun akademije.

 

Prof. prim. dr. sc. Dubravko Habek, dr. med