U petak 20. listopada 2017. godine Odjel za sociologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta obilježio je svoj dan. Ovogodišnji program dana Odjela započeo je u Zagrebu, a nastavit će se u Samoboru.

Prigodan program obilježavanja započeo je euharistijskim slavljem u Sveučilišnoj kapeli kojega je predvodio rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić u koncelebraciji sa Sveučilišnim kapelanom Odilonom Singbom, doc. dr. sc. Krunoslavom Novakom i  pročelnikom Odjela za komunikologiju izv. prof. dr. sc. Jerkom Valkovićem.

Euharistijsko slavlje uljepšale su autorskim molitvama studentice Odjela za sociologiju –   Rahela Bilić, Iva Soldo , Paula Zujić , Anamarija Malešević , Ana Matošević, Marta Šuća i Matea Škomrlj i pjevački zbor Sveučilišta.

U Veliko dvorani (Aula Magna) u novoj zgradi na Kampusu Sveučilišta nastavljen je prigodan program pozdravnim govorima rektora Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željka Tanjića i pročelnika Odjela za sociologiju izv. prof. dr. sc. Roka Mišetića.

„Sretan sam vidjeti vas u našoj Velikoj dvorani, Auli Magni kako mi to kažemo, naročito jer smo svakim danom sve bliže danu kada ćemo je blagosloviti i službeno otvoriti. U procesu smo akreditacije koja će nam dovesti doktorske studije na naše Sveučilište i koje će neki od vas pohađati.“  – istaknuo je rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić.  

U ime Odjela za sociologiju, pročelnik Odjela izv. prof. dr. sc. Roko Mišetić izrazio je veliku zahvalnost na velikom broju okupljenih i istaknuo: „Protekla godina na Odjelu je bila, kao i inače, jako dinamična iz dva razloga. Kao prvi bih izdvojio završetak petogodišnjeg nastavnog ciklusa na prva dva stupnja visokoškolske naobrazbe na studijskim programima sociologije, a kao drugo bih izdvojio prvu magistru sociologije s HKS-a koja nastavlja druženje s nama jer se zaposlila kao asistentica na našem Odjelu. Želim da vam njezin primjer bude poticaj da ustrajete u radu i učenju i da do kraja i vi budete jedni od naših mladih asistenata.“

Svirajući harfu i flautu Marija Žagmešter i Monika Krijan studentice Odjela za sociologiju uljepšale su proslavu dana Odjela.

Poznato je da studentice, studenti i profesori Odjela za sociologiju tijekom akademske godine osim druženja na danu Odjela, zajedničko vrijeme provode putujući. Upravo takvo jedno putovanje bilo je u Istru i predstavio ga je doc. dr. sc. Luka Šešo, a putovanje u Boku kotorsku prezentiralo se filmom doc. dr. sc. Krunoslava Novaka. Naime, doc. dr. sc. Novak zajedno sa studenticama Odjela s komunikologije uputio se put Boke kotorske gdje je okom svoje kamere snimio najsunčanije trenutke znanstveno-stručnog skupa Demografske promjene i kulturna baština Hrvata Boke Kotorske koji je započeo u Zagrebu 11. studenog 2017. godine i nastavio se u Boki kotorskoj 12. studenoga.

U drugom djelu službenog programa predstavljen je zbornik radova „Samobor – stotinu godina nakon Milana Langa“. Zbornik su predstavili Zrinka Babić, studentica preddiplomskog sveučilišnog studija Sociologija, HKS, izv. prof. dr. sc. Ines Sabotič, Hrvatsko katoličko sveučilište, prof. dr. sc. Gordan Črpić, Hrvatsko katoličko sveučilište, doc. dr. sc. Luka Šešo, urednik, Hrvatsko katoličko sveučilište.

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište