U Gradskoj knjižnici „Franjo Marković“ u Križevcima u subotu 22. listopada održan je peti znanstveni skup „Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća – prešućene stranice književnosti u komunističko doba (II)“. Na skupu su sudjelovali prof. dr. sc. Danijel Labaša s Odjela za komunikologiju s temom „Novinar publicist i književnik Luka Brajnović u Hrvatskoj reviji od 1951. do 2000.“ te asistentica s Odjela za povijest Veronika Novoselac i asistentica s Odjela za komunikologiju Hana Kilijan s temom „Kršćanska antropologija Marice Stanković: analiza tekstova objavljenih u vjesniku zagrebačkih župa Dobri pastir“.  

Prof. dr. Labaš u izlaganju je prikazao lik i djelo teoretičara medija Luke Brajnovića te predstavio rezultate kvantitativne i kvalitativne analize njegovoga mjesta, uloge i priloga koji su objavljeni ili koje je on objavio u Hrvatskoj reviji od 1951. do 2000. s posebnom analizom sadržaja prisutnosti kršćanske duhovnosti i nadahnuća u objavljenim tekstovima. Asistentice Novoselac i Kilijan predstavile su analizu tekstova Marice Stanković objavljenih u vjesniku zagrebačkih župa Dobri pastir, koji je izlazio od rujna 1945. do veljače 1946. u Zagrebu. Prikazanom su analizom, u političko-društvenom kontekstu obilježenom nametanjem komunističke ideologije, istaknule važnost Marice Stanković u zalaganju za očuvanje kršćanskih vrijednosti u radu s mladima, a posebice djevojkama.  

Skup je održan u organizaciji Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Glasa Koncila i Udruge za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić“. Cilj je znanstvenoga skupa bio znanstveno analizirati i vrednovati zanemarenu hrvatsku književnost kršćanskoga nadahnuća te dati doprinos premošćivanju umjetno stvorenoga diskontinuiteta u hrvatskoj književnosti i kulturi općenito. 

Foto: Glas Koncila/ Udruga za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić“