Dr. sc. Ivan Uldrijan, poslijedoktorand na Odjelu za komunikologiju Hrvatskoga katoličkog sveučilišta i predavač u projektu „Djeca medija“ Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu (DKMK), održao je u četvrtak 25. veljače webinar „Prevencija elektroničkoga nasilja među djecom i mladima“. Predavanje na daljinu održano je na internetskoj platformi Zoom u okviru projekta „Odrastanje bez (e)nasilja – pravo svakog djeteta”, u organizaciji DKMK-a i uz potporu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a bilo je namijenjeno svim zainteresiranim učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima u osnovnim i srednjim školama grada Splita.

Nakon uvodnoga promišljanja o ulozi digitalnih medija u životima djece i mladih, te prikaza istraživanja o korištenju novih medija, u webinaru je dr. Uldrijan naglasak stavio na prepoznavanje i prevenciju različitih oblika elektroničkoga nasilja. Kao posebno važan oblik prevencije istaknuo je medijsko opismenjavanje djece i mladih te odgoj za kritičko promišljanje medijskih sadržaja.

Ranije istoga dana webinar za roditelje splitskih osnovnoškolaca i srednjoškolaca održala je potpredsjednica DKMK-a doc. dr. sc. Lana Ciboci, prodekanica za znanost i upravljanje kvalitetom na Visokoj školi za komunikacijski menadžment Edward Bernays.

Cilj projekta je da djeca nauče prepoznati prednosti i prijetnje koje donosi korištenje novih medija; da nauče primijeniti načine zaštite na internetu i društvenim mrežama, osobito na društvenim mrežama i komunikacijskim kanalima koje najčešće koriste, te kome se obratiti u slučaju zloupotrebe. Uz to, osobito se želi upozoriti na međuvršnjačko (elektroničko) nasilje koje je najučestalija vrsta nasilja među djecom. Projekt se ostvaruje u obliku medijskih dana koji su do sada predavanjima i radionicama za učenike, roditelje i učitelje organizirani u Zagrebu i Splitu, a planiraju se i u Osijeku, Rijeci i Čakovcu.