Na temelju čl. 59. i 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 114. Statua i čl. 17. Pravilnika o studijima i studiranju, Senat Hrvatskog katoličkog sveučilišta
10. sjednici u akademskoj godini 2013./2014. donosi Odluku o uvjetima upisa redovitih studenata u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija povijesti Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2014./2015.

 

Cijeli tekst nalazi se na linku

 

Hrvatsko katoličko sveučilište