Odluka za mobilnost studenata svrhu stručne prakse u programskim zemljama u okviru Erasmus + programa u akademskoj godini 2019./2020. dostupna je na linku.

****