Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspisivanju natječaja za Studentski zbor dostupna je na linku.