HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE 

Ilica 242 

10000 Zagreb 

 

KLASA: 100-01/20-03/01 

URBROJ: 498-03-02-01-01/1-20-01 

 

Zagreb, 9. prosinca 2020. godine 

 

Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta i članka 126. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić donosi 

 

ODLUKU 

O OBUSTAVI PROVEDBE POSTUPKA NATJEČAJA 

 

I.

Obustavlja se provedba postupka Natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 120/2020 od 4. studenoga 2020. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijam na radno mjesto: 

Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (Stručni suradnik) u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte; Odjel za projekte, na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (25 sati tjedno), na određeno vrijeme, do 28. veljače 2022. godine, odnosno do završetka „Projekta znanstvene infrastrukture Instituta za kompleksne sustave Hrvatskog katoličkog sveučilišta“, KK.01.1.1.09.0027 od 29. lipnja 2020. godine, uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj. 

II.

Postupak provedbe natječaja za prijam na radno mjesto iz točke I. ove Odluke obustavlja se budući da u postupku nije odabran niti jedan prijavljeni kandidat. 

 

III. 

Ova Odluka će biti objavljena na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

            

 

                                                                                                                        REKTOR 

                                                                                            prof. dr. sc. Željko Tanjić