HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

KLASA: 100-01/19-03/02

URBROJ: 498-03-02-01-01/4-20-04

 

Zagreb, 7. siječnja 2020. godine

 

Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta – pročišćeni tekst i Pravilnika o ustroju i o radu, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić donosi

 

ODLUKU O DJELOMIČNOJ OBUSTAVI PROVEDBE POSTUPKA NATJEČAJA

 

Djelomično se obustavlja provedba postupka Natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 109/2019 od 13. studenoga 2019. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijam na radno mjesta pod točkom:

  1. Namještenik na radnom mjestu IV. vrste (Spremač) u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za opće poslove; Odsjek za pomoćne poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 1 mjesec – 1 izvršitelj.

 

Postupak provedbe natječaja za prijam na radno mjesto iz točke I. ove Odluke obustavlja se budući da u postupku nije odabran niti jedan prijavljeni kandidat.

Ova Odluka će biti objavljena na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

      

                                                                                                                          REKTOR

                                                                                           prof. dr. sc. Željko Tanjić