HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

KLASA: 100-01/19-03/02

URBROJ: 498-03-02-01-01/4-19-01

 

Zagreb, 2. rujna 2019. godine

 

Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta – pročišćeni tekst i Pravilnika o ustroju i o radu, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić donosi

 

ODLUKU

O DJELOMIČNOJ OBUSTAVI PROVEDBE POSTUPKA NATJEČAJA

 

I. Djelomično se obustavlja provedba postupka Natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 67/2019 od 12. srpnja 2019. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijam na radna mjesta pod točkama:

3. (38.) Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik/Stručni suradnik u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za pravne i kadrovske poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj;

4. (60.) Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik/Stručni suradnik u Službi za studentska pitanja; Odjel za redovite i izvanredne studente na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj; 

7.(66.) Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik/Stručni suradnik – tajnik studija u Službi za poslove studija; Odjel za administrativno-tehničku potporu izvođenja studija na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj; 

10.(81.) Javni službenik na položaju I. vrste – rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi/Voditelj Odjela u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte; Odjel za strateško planiranje i razvoj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj.

 

II. Postupak provedbe natječaja za prijam na radna mjesta iz točke I. ove Odluke obustavlja se zbog dobivene suglasnosti na preustroj radnih mjesta.

 

III. Ova Odluka će biti objavljena na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

 

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Odluku možete pogledati na linku.