U srijedu 25. studenoga 2020. godine online putem preko Microsoft Teams platforme (organizirano od strane Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) asistent na Odjelu za sociologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta Josip Ježovita, diplomirani sociolog, javno je obranio doktorski rad na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom Promjena metodoloških obilježja istraživačkih radova u hrvatskoj sociologiji pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Dragana Bagića i pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak,  prof. dr. sc. Davorka Matić  i doc. dr. sc. Ivan Balabanić.

Time je naša sveučilišna zajednica postala bogatija za još jednog doktora znanosti. Kolegi Josipu Ježoviti u ime akademske zajednice Hrvatskog katoličkog sveučilišta želimo puno uspjeha i Božjeg blagoslova u daljnjem radu.