Nastavnici i studenti Odjela za psihologiju su aktivno sudjelovali na 24. Danima Ramira i Zorana Bujasa. Asistent Dominik-Borna Ćepulić je sudjelovao na simpoziju 9th Psychometric Symposium Alija Kulenović s izlaganjem What diffusion modeling reveals about individual differences in object cognition? u koautorstvu s autorima Sommer i Hildebrant, a bio je i sudionik okruglog stola Obrazovanje psihologa za sljedećih 90 godina.

Asistentica Maja Anđelinović je imala samostalno izlaganje pod nazivom Uloga osjetljivosti na odbijanje u povezanosti vršnjačkog i roditeljskog odbijanja te usamljenosti. Osim usmenih izlaganja, prezentirana su i tri postera. Doc. dr. sc. Tihana Brkljačić i studenti Dolores Aladić, Klara Boraska, Vesna Bošković, Livia Božiček i Filip Sivrić prezentirali su rad Prijevod i validacija Skale ovisnosti o videoigrama.

U okviru projekta Mentalno zdravlje roditelja i kontekstualni čimbenici kao odrednice povezivanja roditelja s dojenčetom (HKS-2018-4) voditeljice  doc. dr. sc. Sandre Nakić Radoš, prezentirana su dva postera pod nazivima Uloga simptoma posttraumatskog stresnog poremećaja i depresije u odnosu zadovoljstva porođajem i povezivanja s dojenčetom (autori: Laura Kuhar, Sandra Nakić Radoš, Marijana Matijaš, Caroline J. Hollins Martin i Colin R. Martin) i Uloga negativnih misli nakon porođaja, ruminacija i metakognicija kao prediktora poslijeporođajne depresivnosti (autori: Maja Petrošanec, Sandra Nakić Radoš i Maja Anđelinović).