Izvješćujemo studente preddiplomskog sveučilišnog studija Komunikologija, kako se nastava iz predmeta Odgoj za medije neće održati u petak 10. 12. 2021. godine. Nadoknada će se održati u petak 17. 12. 2021. u terminu nastave.