Predavanje iz predmeta Tiskano novinarstvo neće se održati u ponedjeljak 6. ožujka 2023. godine. O nadoknadi nastave studenti će biti obaviješteni naknadno.