Izvješćujemo studente 1. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Komunikologija kako se u srijedu 4. studenoga 2020. godine neće održati nastava iz predmeta Uvod u komunikologiju. Nadoknada će se održati u ponedjeljak 9. studenoga 2020. godine u 17 sati na daljinu putem platforme Microsoft Teams.