Na temelju Odluke Senata Hrvatskog katoličkog sveučilišta Klasa:602-04/17-09/03 Urbroj: 498-05-17-09 od 12. rujna 2017. godine Hrvatsko katoličko sveučilište raspisalo je Natječaj za znanstvene projekte Hrvatskog katoličkog sveučilišta u 2018. godini. Na Natječaj je pristiglo trinaest projektnih prijava.

Etičko povjerenstvo Hrvatskog katoličkog sveučilišta provelo je postupak utvrđivanja usklađenosti projektnih prijedloga s odredbama Etičkog kodeksa ili drugih primjenjivih etičkih normi. Odbor za znanost izvršio je postupak vrednovanja pristiglih projektnih prijedloga vrednujući sljedeće kriterije: izvrsnost predlagatelja u odnosu na predlagateljevu fazu znanstvene karijere, kvalitetu ideje projekta, kvalitetu predložene provedbe projekta, doprinos razvoju Sveučilišta te ukupnu usklađenost i cjelovitost projekta.

Na temelju izvršenog bodovanja pristiglih projektnih prijedloga, a s ciljem daljnjeg poticanja znanstvene izvrsnosti i međunarodne prepoznatljivosti Sveučilišta i njegovih znanstvenika, Rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta je odobrio financiranje sljedećih osam projektnih prijedloga:

 

Ime i prezime predlagatelja

Naziv projekta

1.

prof. dr. sc.
Alemka Markotić

Utjecaj nepatogenoga Tula hantavirusa na urođeni imunosni odgovor primarnih monocita

2.

doc. dr. sc.
Maja Jazvinšćak Jembrek

Učinak propolisa na preživljenje neurona u prisutnosti toksičnih koncentracija bakra

3.

izv. prof. dr. sc.
Jasminka Štefulj

Povezanost majčinog emocionalnog stanja u trudnoći i placentarne metilacije DNA gena uključenih u regulaciju serotoninske signalizacije

4.

doc. dr. sc.
Sandra Nakić Radoš

Mentalno zdravlje roditelja i kontekstualni čimbenici kao odrednice povezivanja roditelja s dojenčetom

5.

doc. dr. sc. Mia Šetić:

Kognitivni procesi u zadacima numeričkog i taktičkog odlučivanja

6.

izv. prof. dr. sc.
Mirjana Turkalj

Istraživanje limfocitnih subpopulacija stanica neuobičajenog fenotipa kod djece s prirođenim imunodeficijencijama

7.

doc. dr. sc.
Roman Šubić

Unapređenje financijske pismenosti mladih s ciljem optimizacije izloženosti rizicima i definiranja čimbenika koji utječu na razvijanje poduzetničke aktivnosti

8.

izv. prof. dr. sc.
Mario Kevo

Humanitarni rad na području hrvatskih zemalja u ratnim okolnostima 20. stoljeća

 

Predstavljanje odabranih znanstvenih projekta za financiranje u 2018. održat će se u četvrtak 21. prosinca 2017. u 12 sati u dvorani “Blaženi Alojzije kard. Stepinac”.

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište