Na temelju Odluke Senata Hrvatskog katoličkog sveučilišta Klasa: 602-04/16-07/o3, Urbroj: 498-05-16-21 od 13. rujna 2016. godine Hrvatsko katoličko sveučilište raspisalo je Natječaj za znanstvene projekte Hrvatskog katoličkog sveučilišta u 2017. godini. Na Natječaj je pristiglo deset projektnih prijava.

Etičko povjerenstvo Hrvatskog katoličkog sveučilišta provelo je postupak utvrđivanja usklađenosti projektnih prijedloga s odredbama Etičkog kodeksa ili drugih primjenjivih etičkih normi. Odbor za znanost izvršio je postupak vrednovanja pristiglih projektnih prijedloga vrednujući sljedeće kriterije: izvrsnost predlagatelja u odnosu na predlagateljevu fazu znanstvene karijere, kvalitetu ideje projekta, kvalitetu predložene provedbe projekta, doprinos razvoju Sveučilišta te ukupnu usklađenost i cjelovitost projekta.

Na temelju izvršenog bodovanja pristiglih projektnih prijedloga, a s ciljem daljnjeg poticanja znanstvene izvrsnosti i međunarodne prepoznatljivosti Sveučilišta i njegovih znanstvenika, članovi Odbora za znanost su predložili, a Rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta je odobrio financiranje sljedećih sedam projektnih prijedloga:

 

 

Ime i prezime predlagatelja

Naziv projekta

 

1.

izv. prof. dr. sc. Jerko Valković

Vjerska tematika u hrvatskome medijskom prostoru

 

2.

doc. dr. sc. Ana Tikvica Luetić

Uloga ultrazvuka kao komplementarne metode u tehnologiji prirodne prokreacije i sličnih neinvazivnih metoda poboljšanja plodnosti

 

3.

prof. dr. sc. Roberto Antolović

Utjecaj glijadinskih frakcija na rast probiotičkih bakterija iz roda Lactobacillus i njihova adhezija na epitelne stanice karcinoma kolona u in vitro uvjetima

 

4.

doc. dr. sc. Dario Sambunjak

Religioznost, svjetonazor i stavovi prema osjetljivim pitanjima palijativne skrbi među studentima preddiplomskih studija na dva hrvatska sveučilišta

 

5.

doc. dr. sc. Jasminka Štefulj

Povezanost majčinog emocionalnog stanja u trudnoći i placentarne metilacije DNA gena uključenih u regulaciju serotoninske signalizacije

 

6.

doc. dr. sc. Hrvoje Kekez

Percepcije hrvatskih, slavonskih i dalmatinskih elita u kasnom srednjem i ranom novom vijeku

 

7.

doc. dr. sc. Luka Šešo

Drugost kao društvena i kulturna odrednica hrvatske prošlosti

 

Zahvaljujemo svim znanstvenicima Hrvatskog katoličkog Sveučilišta koji su sudjelovali na Natječaju za znanstvene projekte Hrvatskog katoličkog sveučilišta u 2017. godini te čestitamo voditeljima odobrenih projekata, kao i svim znanstvenicima koji su u njih uključeni!

 

Hrvatsko katoličko sveučilište