Izvješćujemo studente 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sociologija o posebnom rasporedu izvođenja nastave iz predmeta Odabrane teme iz sociologije I.

Nastava će se održavati koncentrirano u šest navrata i to prema sljedećem rasporedu:

1) 8., 11. i 12. listopada – svaki dan po dva sata

2) 22., 25., 26., 27., 28. i 29. listopada – svaki dan po dva sata

3) 19., 22. i 23. studenoga – svaki dan po dva sata 

4) 3., 6. i 7. prosinca – svaki dan po dva sata

5) 7., 10. i 11. siječnja – svaki dan po dva sata

6) 21., 24. i 25. siječnja – svaki dan po dva sata

Lokacije izvođenja nastave:

  • 7 termina petkom  –  12:20-14:00, Predavaonica 10 
  • 6 termina ponedjeljkom – 14:50-16:30, Predavaonica 6 
  • 6 termina utorkom – 14:50-16:30, Predavaonica 4
  • 1 termin srijedom – od 9 sati, NZ Predavaonica 3
  • 1 termin četvrtkom – 13:10-14:50, NZ Predavaonica 3