U srijedu 19. srpnja 2017. godine održana je prva obrana diplomskog rada na Odjelu za sociologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Obrana je započela molitvom koju je predvodio sveučilišni kapelan Odilon Singbo, a svima prisutnima obratio se rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić rekavši: „Današnjom obranom diplomskog rada ostvaren je prvi cilj zbog kojeg je Odjel za sociologiju osnovan, a to je da naši studenti stječu svoja zvanja. Obrane diplomskog rada čin su na kojem će studenti pokazati sve ono što su tijekom studija naučili. Ovom prigodom zahvaljujem pročelnicima, nastavnicima i svima okupljenima na podršci, zalaganju i uloženom trudu kako bi naše studente doveli do njihova cilja. Kolegici Žagi zahvaljujem na spremnosti sudjelovanja u različitim izvannastavnim aktivnostima na našem Sveučilištu poput promocije Sveučilišta u gimnazijama i srednjim školama diljem Hrvatske kao i sudjelovanja u raznim studentskim projektima Sveučilišta.“

Rad „Ispitivanje stavova i informiranosti studentske populacije u Zagrebu o izbjeglicama i migrantima u Europi” pod mentorstvom doc. dr. sc. Maria Bare obranila je Karla Žagi, studentica druge godine diplomskog sveučilišnog studija Sociologija. Obrana rada održana je pred Povjerenstvom za obranu u sastavu: izv. prof. dr. sc. Roko Mišetić, prof. dr. sc. Gordan Črpić i doc. dr. sc. Maria Bara.

Nakon uspješne prezentacije rezultata istraživanja te pozitivno ocjenjenih odgovora na pitanja članova Povjerenstva Karla Žagi je postala prva magistre sociologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.

U ime akademske zajednice Hrvatskog katoličkog sveučilišta magistri sociologije Karli Žagi čestitke je prenio prof. dr. sc. Gordan Črpić, prorektor za organizaciju i poslovanje.

 

Sažetak:

Radom „Ispitivanje stavova i informiranosti studentske populacije u Zagrebu o izbjeglicama i migrantima u Europi”  prikazano je istraživanje koje je provedeno u periodu od 6. do 20. ožujka 2017. godine na neprobabilističkom prigodnom uzorku studenata. Opći cilj istraživanja bio je ispitati stavove i informiranost studentske populacije u Zagrebu o izbjeglicama i migrantima u Europi, s obzirom na samu vrstu njihova studija, religijsku i političku opredijeljenost te sociodemografske specifičnosti. Metodom online ankete ispitano je ukupno 223 ispitanika, pri čemu su obuhvaćeni Hrvatsko katoličko sveučilište, Filozofski fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva te Fakultet strojarstva i brodogradnje. Dobiveni rezultati, analizirani hi-kvadrat testom, pokazuju kako ne postoje statistički značajne razlike između vrste studija koju ispitanici pohađaju te učestalosti informiranja o događanjima vezanima uz izbjeglice i migrante. Također, rezultati pokazuju kako se studenti uglavnom informiraju o navedenim događanjima putem interneta i televizije, što upozorava na potrebu objektivnog i neutralnog izvještavanja, s naglaskom na te medije. Nadalje, pokazalo se kako ne postoji statistički značajna razlika između važnosti religije u svakodnevnom životu te opredijeljenosti za veću humanitarnost prema izbjeglicama, dok se pokazalo postojanje statistički značajne razlike između važnosti religije u svakodnevnom životu te slaganja s tvrdnjama koje izbjeglice prikazuju kao sigurnosnu prijetnju za ostale građane. Također, pokazalo se kako ne postoji statistički značajna razlika između zagovaranja politike određene stranke i slaganja s tvrdnjama koje izbjeglice i migrante prikazuju kao sigurnosnu prijetnju. Na kraju, detaljnijom analizom otvorenih pitanja, kojima su ispitanici mogli iskazati svoje stavove, ukoliko se nisu slagali ni s jednim ponuđenim odgovorom, utvrđena su dva pravca stavova kod ispitanika, a to su oni koji idu u smjeru humanitarnog pristupa te oni koji idu u smjeru percipiranja izbjeglica i migranata kao prijetnje. Ovakvi rezultati ukazuju na potrebu detaljnije analize ove teme u obliku miješanih metoda.

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište