Objavljen je popis obveznih i izbornih predmeta preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija za akademsku godinu 2016./2017. s brojem sati nastave i ECTS bodovima.

Povijest

Psihologija

Sociologija

Komunikologija

Sestrinstvo

 

Hrvatsko katoličko sveučilište