Obavještavamo da je su na sveučilišnoj oglasnoj ploči objavljene rang liste za odabir izbornih predmeta koji će se održati u srijedu 1.10.2014. (rang liste R1 i R3).

Prva grupa studenata će, u skladu s rasporedom na rang listi, 1.10. odabiru izbornih predmeta pristupiti od 14 sati.

Napominjemo da će prva grupa studenata 3.10., odabiru uzbornih predmeta pristupiti u 12:30 sati. Rang lista R2 bit će objavljena u četvrtak 2.10.2014.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište