Izdavačka kuća Citadela libri i Hrvatsko katoličko sveučilište objavili su znanstvenu monografiju Borba za moć: politika, umjetnici i publika autorice dr. sc. Miriam Mary Brgles, poslijedoktorandice na Odjelu za sociologiju Hrvatskoga katoličkog sveučilišta. Recenzenti knjige su prof. dr. sc. Anči Leburić i prof. dr. sc. Leo Rafolt, a glavna urednica izdanja je prof. dr. sc. Sanja Nikčević. Za istraživanje društvenoga razvoja i uloge Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu, kao najveće i matične nacionalne kazališne kuće, korišten je pristup studije slučaja i mješovita metodologija. Strukturu knjige čine dvije cjeline. Prva cjelina obuhvaća povijesno razdoblje kraja 19. st., kada se gradila nova zgrada kazališta, dok se druga odnosi na razdoblje početka 21. st. i godinu 2010., tijekom koje se obilježavala 150. obljetnica djelovanja Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu. Unutar spomenutih vremenskih okvira istražen je društveni kontekst, odnosno interakcije politike i kulture, s naglaskom na aspekte razvoja kazališta i djelovanje triju ključnih aktera: publike, uprave i umjetnika. Prema recenziji prof. dr. sc. Leburić „(…) značaj ove knjige doista je višestruk: teorijski, povijesni, kulturološki, istraživački i metodološki. Sve ove dimenzije u svom atraktivnom metodološkom (mješovitom) pristupu Brgles studiozno i originalno čini interaktivnima i uspijeva rezultate svojih analiza i cjelovitoga istraživanja prezentirati čitateljima u jednoj vrlo jasnoj, zanimljivoj i ležernoj maniri mladoga sociološkoga promišljanja nekih uistinu „teških“ i starih povijesnih proturječnosti, propusta i neprilika u društvenom i, posebno, kazališnom životu glavnoga grada Hrvatske.“ Knjiga je opremljena reprodukcijama odabranog izvornog ahivskoga gradiva iz Zbirke Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu i Fonda Stjepan Miletić (Odsjeka za povijest hrvatskoga kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti), od kojih su neki dokumenti, poput korespodencije bana Khuena i intendanta Miletića, prvi puta javno objavljeni te fotografijama eksterijera i detalja zgrade kazališta, koje je snimio Davor Višnjić. Predstavljanje knjige planiralo se održati u Zagrebu, Splitu, Dubrovniku, Korčuli i Beču, no odgođeno je zbog pandemije COVID-19.