Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Koporc izdao je u prosincu 2018. za izdavačku kuću Emerald Publishing Limited knjigu “Ethics and Integrity in Health and Life Sciences”.

Ubrzani razvoj prirodnih znanosti te biomedicine i zdravstva u nekoliko posljednjih desetljeća, stvorio je ranije potpuno nepoznata i neočekivana etička pitanja.
Nove tehnologije zahtijevaju nove etičke pristupe i protokole te podizanje razine svijesti kako bi se osigurala odgovarajuća razina biološke sigurnosti.  Također, one zahtijevaju i provedbu posebnih mjera kako bi se spriječila njihova potencijalna zlouporaba ili mogućnost dvojake namjene.
Ova knjiga objedinjuje doprinos istaknutih međunarodnih stručnjaka za etiku u prirodnim znanostima te u biomedicini i zdravstvu, s ciljem pružanja jasnih i sveobuhvatnih smjernica za uspostavu učinkovitih etičkih strategija vezanih uz sadašnje i buduće biotehnologije te biomedicinska istraživanja.
Važne aktualne teme istraživačke etike kao što su CRISPR-Cas9 tehnologija te korištenje ‘velikih podataka’ u biomedicini i zdravstvu, našle su svoje mjesto u ovoj knjizi. Nadalje, u ovom izdanju razmatraju se i mogućnosti za provedbu objedinjavanja i standardizacije međunarodnih etičkih istraživačkih protokola u prirodnim znanostima te u biomedicini i zdravstvu. – stoji u sažetku knjige. 

Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Koporc zaposlen je kao sveučilišni nastavnik na Hrvatskom katoličkom sveučilištu od 2015. godine. Doktorirao je na Tehničkom sveučilištu u Beču (TU-Wien) u Austriji 2006. godine stekavši titulu doktora prirodnih znanosti (Doktor der Naturwissenschaften). Zahvaljujući projektu “Projekt povratka hrvatskih znanstvenika u domovinu”  Ministarstva znanosti i obrazovanja 2007. vraća se u Hrvatsku na Institut Ruđer Bošković. Godine 2009. odlazi na novoosnovani Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci gdje ostaje do 2015. godine. Trenutno je izabran u zvanje viši znanstveni suradnik u području biomedicine i zdravstva – polje temeljne medicinske znanosti. Od 2008. godine razna tijela Europske komisije (Research Executive Agency, European Research Council te DG RTD – Ethics and Research Integrity Sector) angažiraju profesora Koporca na projektima u svojstvu ekspert za etiku u znanosti.

Čestitamo profesoru Koporcu u ime cijele akademske zajednice na vrijednom doprinosu znanosti.

 

 

Foto: books.emeraldinsight.com