Istraživanje rađeno u okviru diplomskog rada magistra sestrinstva Josipa Strčića objavljeno je u ožujku 2022. u znanstvenom časopisu Scientometrics (čimbenik odjeka: 3,238). Tema diplomskog rada bila je „Dijeljenje podataka u člancima o COVID-19 objavljenim na preprint poslužiteljima medRxiv i bioRxiv; presječno istraživanje“.

Preprint je verzija znanstvenog rada koja prethodi službenom recenziranju i objavi u znanstvenom časopisu s recenzijom. Autori objavljuju svoje znanstvene radove na preprint poslužiteljima (engl. preprint servers) kako bi ti radovi postali brzo dostupni znanstvenoj zajednici. Korištenje preprint poslužitelja u biomedicini povećalo se tijekom COVID-19 pandemije. Međutim, uz opis znanstvenog istraživanja, za znanstvenu zajednicu iznimno je važna i objava neobrađenih podataka (eng. raw data) iz istraživanja kako bi se omogućila provjera reproducibilnosti rezultata, spriječili neetični postupci u istraživanjima i omogućila nova istraživanja na postojećim podatcima.

U znanstvenom članku Josipa Strčića i suradnika analizirani su preprint članci objavljeni na preprint poslužiteljima bioRxiv i medRxiv na temu SARS-CoV-2 i COVID-19 u razdoblju od 19. siječnja 2020. do 30. ožujka 2020. godine. Izdvojene su izjave o dijeljenju podataka, analizirana su odstupanja između izjava o dijeljenju podataka na mrežnoj stranici članka u odjeljku „Podaci/Kod“ i unutar rukopisa te se pokušalo pronaći neobrađene podatke kada su autori naveli da su dostupni. Svi dopisni autori kod kojih nije bilo izjave o dijeljenju podataka/koda, kod kojih su podaci dostupni na zahtjev ili neobrađeni podaci nisu bili pronađeni, anketirani su putem e-poruke. Na koncu je analizirano 897 preprint članaka. Od toga je 699 (78%) članaka na mrežnoj stranici preprint poslužitelja sadržavalo odjeljak Podaci/Kod. U 234 (26%) preprint članaka, izjava o dijeljenju podataka/koda bila je pronađena unutar rukopisa. Za 283 preprint članaka kod kojih su autori izvijestili da su podaci dostupni, pronađeni su neobrađeni podaci/kod u 133 (47%) od 283 preprint članaka. Autori su najčešće naveli da su podaci dostupni na GitHub-u ili na drugoj jasno navedenoj mrežnoj stranici, na (razuman) zahtjev, unutar rukopisa ili u dodatnim podacima. Zaključno, četvrtina preprint članaka sadržavala je izjavu o dijeljenju podataka unutar rukopisa, a 15% autora je u vrijeme objavljivanja rukopisa javno dijelilo neobrađene podatke unutar rukopisa ili drugdje na internetu. Preporuka je ovog istraživanja kako svi preprint poslužitelji trebaju zahtijevati od autora da dostave izjave o dijeljenju podataka koje će biti uključene na mrežnoj stranici preprint članka i unutar rukopisa. Također, istraživanje pokazuje da je potrebna edukacija istraživača o tome što dijeljenje podataka doista znači.

Autori istraživanja su Josip Strčić, Antonia Čivljak, Terezija Gložinić, Rafael Leite Pacheco, Tonći Brković i Livia Puljak. Naziv članka je Open data and data sharing in articles about COVID-19 published in preprint servers medRxiv and bioRxiv. Članak je dostupan na poveznici: https://rdcu.be/cKg9K

Josip Strčić diplomirao je u akademskoj godini 2020./2021.; mentorica diplomskog rda bila je prof. dr. sc. Livia Puljak, redovita profesorica Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

 

Referenca na članak:

Strcic, J., Civljak, A., Glozinic, T. et al. Open data and data sharing in articles about COVID-19 published in preprint servers medRxiv and bioRxiv. Scientometrics (2022). https://doi.org/10.1007/s11192-022-04346-1