Hrvatsko katoličko sveučilište objavilo je Zbornik radova Etnokulturni identitet Hrvata u Vojvodini: povijesni i suvremeni procesi u prosincu 2020. Ovaj Zbornik nastao je kao rezultat rada autora, sudionika znanstveno-stručnog skupa Etnokulturni identitet Hrvata u Vojvodini: povijesni i suvremeni procesi (Zagreb, 9. listopada 2019 – Subotica 11. listopada 2019.) i autora koji su svoje tekstove poslali naknadno na molbu uredništva zbog njihova prepoznatog znanstvenog rada i bavljenja temama koje su obuhvaćene naslovom Zbornika. Recenzenti su dr. sc. Mateo Žanić i dr. sc. Rebeka Žabčić Mesarić, a urednici doc. dr. sc. Mario Bara, doc. dr. sc. Filip Galović i doc. dr. sc. Lucija Mihaljević. Uz recenzente Zbornika u recenzentskom postupku članaka sudjelovalo je još devetnaest recenzenata.

“Zbornik radova ima višestruku znanstvenu vrijednost. Upravo kroz lepezu devetnaest radova Zbornika na jednom mjestu obuhvaćeni su i zaokruženi migracijski čimbenici koji su djelovali uzročno i posljedično na vojvođanskom prostoru, analizirane su demografske značajke vojvođanskih Hrvata, okviri zaštite hrvatske nacionalne manjine u Srbiji, političke i vojne elite, crkveno-kulturna povijest, utjecaj političkog, društvenog i gospodarskog konteksta na transformacije identiteta (lokalnog, etničkog, nacionalnog), identitetska mimikrija, nastajanje višestrukih i hibridnih identiteta, komunikacije i interakcije sa zajednicama u okruženju te odnos prema matičnoj domovini, Republici Hrvatskoj.” (dr. sc. Rebeka Žabčić Mesarić). “Prilazeći složenom fenomenu o kojem se na jednom mjestu piše kao o heterogenoj zajednici, a koja se često zahvaća sintagmom ˝nacionalna manjina˝ radovi iz zbornika zahvaćaju čitav niz važnih aspekata kulturnog i društvenog života Hrvata koji žive na području Vojvodine. Stoga zbornik uspijeva prezentirati vrijedne uvide u različite kulturne, organizacijske i svakodnevne prakse pripadnika istraživane zajednice. Razvidnim postaje da je društveni i kulturni život vojvođanskih Hrvata izložen brojnim pritiscima i izazovima koji proizlaze iz različitih izvora. Naime, kultura vojvođanskih Hrvata nije izložena samo globalizacijskim tijekovima koji rade na homogenizaciji kulture i komercijalizaciji kulturnog nasljeđa. Premda se nalazi u regiji o kojoj se često piše kao o multikulturnoj, kao manjinska kultura ona je prvenstveno izložena pritiscima većinske kulture. Stoga je zbornik radova u kojima se na znanstveni način analizira niz problema, ali i upućuje na niz dostignuća i vrijednosti koji se mogu povezati s ovom zajednicom, od iznimnog značaja. Ovaj Zbornik radova može poslužiti kao ogledni primjerak prikupljene građe o hrvatskoj zajednici u Vojvodini i pojedinim institucijama u Republici Hrvatskoj.” (dr. sc. Mateo Žanić).

Tiskanje Zbornika financijski su potpomogli Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Hrvatsko katoličko sveučilište.