Zbornik radova Antemurale Christianitatis – Crkva i društvo na području središnje Hrvatske krajem 15. i početkom 16. stoljeća, objavljen u izdanju Sisačke biskupije, Hrvatskog katoličkog Sveučilišta i Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu izišao je iz tiska. Urednici zbornika su dr. sc. Tomislav Matić s Odjela za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta i dr. sc. Stipica Grgić s Hrvatskog instituta za povijest, a tekstovi sadržani u njemu nastali su na temelju izlaganja održanih na istoimenom znanstvenom skupu održanom u Sisku i Hrvatskoj Dubici 15. studenog 2019. godine.

Zbornik sadrži deset tekstova na temu vojnih, kulturnih i društvenih događaja i promjena kroz koje je prolazio prostor današnje središnje Hrvatske tijekom turbulentnog razdoblja osmanskih osvajanja i unutrašnjih previranja na kraju srednjega vijeka. Svi su radovi prošli dvostruku slijepu recenziju. Recenzenti zbornika su izv. prof. dr. sc. Darko Vitek s Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Vedran Klaužer s Hrvatskog instituta za povijest. Među autorima je i niz djelatnika Odjela za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta, izv. prof. dr. sc. Hrvoja Kekeza, izv. prof. dr. sc. Ivana Majnarića, doc. dr. sc. Valentine Janković i dr. sc. Tomislava Matića.

Tekstovi analiziraju nekoliko vojnih događaja indikativnih za strateško stanje hrvatskih zemalja krajem srednjeg vijeka – bitku kod Dubice 1513. i bitku kod „gaza Zrinskih“ 1483. godine, te aktivnosti bana Petra Berislavića u organizaciji obrane od Osmanskog Carstva. Dio tekstova bavi se tadašnjim stanjem u kulturi, te je tako analizirana i kontekstualizirana sintagma „Antemurale Christianitatis“, koja se u to vrijeme počela primjenjivati na hrvatske zemlje i proučen je utjecaj njihovog političkog i vojnog položaja na ideju države i državnosti u kasnosrednjovjekovnoj Hrvatskoj. Određeni tekstovi proučavaju stanje određenih društvenih slojeva i skupina u tadašnjoj središnjoj hrvatskoj, poput redovništva, nižeg i višeg plemstva. Jedan od tekstova donosi analizu dosadašnjih saznanja o tvrdom gradu Dubici, važnoj obrambenoj točki tadašnjih hrvatskih zemalja, a u zborniku se nalazi i ekskurs o životu i karijeri zagrebačkog biskupa Ivana Albena, jednog od prvih koji su aktivno organizirali obranu od osmanskih prodora. Zbornik donosi i fotografije sa znanstvenog skupa autora Stjepana Vege, kao i predgovor biskupa sisačkog dr. sc. Vlade Košića.