Ovih dana iz tiska je izašao zbornik radova sa znanstvenog kolokvija povodom 425-te obljetnice Sisačke bitke iz 1593. godine održanog u Sisku 20. lipnja 2018. godine. Zbornik su uredili izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kekez, doc. dr. sc. Valentina Janković i doc. dr. sc. Stipica Grgić, a objavljen je u izdanju Sisačke biskupije, Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

U Zborniku su objavljeni rezultati istraživanja prikazanih na spomenutom skupu. Ukupno se unutar korica Zbornika nalazi trinaest radova koji su prošli dvostruku slijepu recenziju, od kojih je deset izvornih znanstvenih radova, po jedan pregledni i stručni rad, te jedno izlaganje sa skupa. Tako su autori zastupljeni u ovome Zborniku prikazali značaj sisačke utvrde i njezinih predstraža u strategijama obrane od Osmanlija sredinom 16. stoljeća, potom komparativno analizirali bitke kod Siska sa značajnijim bitkama na europskom tlu s kraja 16. stoljeća, te pokazali kakav je bio značaj Sisačke bitke u pogledu fenomena „maloga rata“ u Europi u razdoblju do Tridesetogodišnjeg rata. Također su prikazali ekonomski i demografski potencijal Sisačkog vlastelinstva na prijelazu iz 15. u 16. stoljeće, te potom ulogu zagrebačkih kanonika u obrani Siska 1593. godine u kontekstu institucionalnog položaja katedralnoga Zagrebačkog kaptola. Također su analizirane percepcije i interpretacije bitaka za Sisak u izvještajima Zagrebačkog kaptola u razdoblju od 1592. do 1593. godine, baš kao i stanje Crkve na sisačkom prostoru krajem 15. i početkom 16. stoljeća. Nadalje, jedan je rad posvećen Tomi Bakaču Erdödyiju, jednom od ključnih protagonista bojeva za Sisak, dok su također prikazani fenomeni utjecaja rata na „moralnu ekonomiju“, potom značaj i uloga Sisačke bitka iz 1593. godine u hrvatskom historiografskom narativu (25 godina kasnije). Štoviše, vrednovali su se i prikazi Sisačke bitke u školskim udžbenicima u razdoblju od 1945. do 1990. godine, baš kao i stanje Sisačke bitke i ratova s Osmanlijama u prijedlogu novog Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Povijest iz 2018. godine.

Recenzenti Zbornika su prof. dr. sc. Alexander Buczynski sa Hrvatskog instituta za povijest, i izv. prof. dr. sc. Darko Vitek sa Odsjeka za povijest Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.