Senat Hrvatskoga katoličkog sveučilišta donio je 16. siječnja 2024. odluku  o pokretanju biomedicinskog i prirodoslovnog časopisa Hrvatskog katoličkog sveučilišta „UniCath  Journal of Biomedicine and Bioethics“. Namjera je da časopis izlazi kao dvobroj na engleskom jeziku u tiskanom i online obliku.

Prvi broj je izašao krajem svibnja 2024. neposredno prije obilježavanja Dana Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

„Ova inicijativa proizlazi iz dugogodišnje ideje o osnivanju časopisa na Hrvatskom katoličkom sveučilištu s ciljem da se stvori platforma  na kojoj će se objavljivati znanstveni radovi,  ali i rezultati kvalitetnih diplomskih radova te će također služiti kao edukativno sredstvo za naše mlade istraživače. Zahvaljujemo svim autorima i recenzentima koji su doprinijeli da naš prvi broj vidi svjetlo dana. Predviđamo da će drugi broj časopisa biti objavljen u prosincu, stoga pozivamo sve zainteresirane da nam pošalju svoje radove“- istaknula je glavna urednica časopisa izv. prof. dr. sc. Marta Čivljak, pročelnica Sveučilišnog odjela za sestrinstvo. 

Pomoćnik glavne urednice je doc. dr. sc. Ivica Matić zamjenik pročelnice Sveučilišnog odjela za sestrinstvo. Članovi uredničkog odbora su nastavnici i vanjski suradnici Hrvatskog katoličkog sveučilišta, kao i znanstvenici iz Hrvatske i inozemstva.

Prvi broj UniCath Journal of Biomedicine and Bioethics dostupan je na poveznici.

Hrvatsko katoličko sveučilište