Na našem Sveučilištu od ove akademske godine postoje dva akademska kalednara: akademski kalendar za ak. g. 2021./2022. za sveučilišne studije Povijest, Sociologija, Psihologija, Sestrinstvo i Komunikologija, te zasebno akademski kaledar za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina.
Naime, nastava na Medicini započinje s izvođenjem 27. rujna, a ostali studiji 4. listopada! Sretno svima!

Preuzmite akademski kalendar  na poveznici:

Akademski kalendar za ak. g. 2021./2022. 

Akademski kalendar za ak. g. 2021./2022.  (Medicina)