Dan Odjela za sestrinstvo obilježen je u utorak,15. listopadu 2019. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.

Nakon svete mise koju je predvodio don Rikardo Lekaj, župnik Katedrale Uznesenja Blažene Djevice Marije u Puli i Sv. Margarete djevice i mučenice u Štinjanu, u Velikoj dvorani HKS-a održana je svečana akademija.

Dan Odjela za sestrinstvo obilježen je u utorak,15. listopadu 2019. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.

Nakon svete mise koju je predvodio don Rikardo Lekaj, župnik Katedrale Uznesenja Blažene Djevice Marije u Puli i Sv. Margarete djevice i mučenice u Štinjanu, u Velikoj dvorani HKS-a održana je svečana akademija.

Na svečanoj akademije uz rektora Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željka Tanjića, prorektora, pročelnika Odjela sudjelovali su brojni studenti Odjela za sestrinstvo, njihovi sveučilišni nastavnici i vanjski suradnici.

U svom pozdravnom govoru rektor Tanjić, čestitajući Dan Odjela, istaknuo da je Odjel za sestrinstvo najveći Odjel na sveučilištu po broju studenata i nastavnika. Zahvalio je pročelnici Odjela za sestrinstvo doc. dr. sc. Marti Čivljak i Stručnom vijeću Odjela na svemu što čine da Odjel raste, a time raste i naše Sveučilište. „To što je Odjel za sestrinstvo najveći na našem Sveučilištu nosi sa sobom mnoštvo izazova: redoviti i izvanredni studij, turnusna nastava, koordinacija rada liječnika i sestara i mnogih drugih različitosti koje nije lako nositi i pomirivati. Uz sve te poteškoće cijeli Odjel uspijeva svemu ovome odoliti uz duh suradnje, međusobnog poštivanja i uvažavanja te iznalazi najbolja rješenja. Ponosan sam na naše nastavnike i na naše studente jer gdje god idem uvijek čujem da ste, vi naši studenti, dobro prihvaćeni te da čestito svjedočite o našem Sveučilištu.” Rektor je također čestitao nagrađenim studentima na sjajnim rezultatima koje su postigli tijekom prošle akademske godine. Rektor je posebno pohvalio pjevački zbor studenata Odjela za sestrinstvo i zahvalio im na njihovoj spremnosti u animiranju svečanosti na našem Sveučilištu.

Potom se cijenjenom skupu obratila pročelnica Odjela za sestrinstvo doc. dr. sc. Marta Čivljak. Kroz svoju prezentaciju rada Odjela kroz prošlu akademsku godinu docentica Čivljak je istaknula da na Odjelu studira trenutno 387 studenata te da je u protekloj akademskoj godini zaposleno četiri nova sveučilišna nastavnika te da je prof. dr. sc. Alemka Markotić postala redoviti član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, (kolegij internističkih znanosti). Budući da se Odjel širi, potpisano je sedam sporazuma o suradnji. Sveučilišni nastavnici na Odjelu sudjeluju na međunarodnim i nacionalnim znanstvenim i stručnim skupovima, rade na izdanju publikacija i raznim projektima. Istaknula je također da je u prošloj akademskoj godini najzapaženiji broj objavljenih radova na PubMed-u, čak 29 njih, s afilijacijom Hrvatsko katoličko sveučilište imala profesorica Livija Puljak. “Osobito sam ponosna na naše studente koji se aktivno uključuju u različite zdravstvene akcije na najrazličitije načine, pritom pokazujući stečena znanja, educirajući ljude i ukazujući im na važnost prevencije određenih bolesti. „Osobito je važno reći da naši studenti i na preddiplomskoj i diplomskoj razini sve češće s našim sveučilišnim nastavnicima sudjeluju na znanstveno-stručnim konferencijama i projektima. Tako bih istaknula kolegice koje su sudjelovale na međunarodnoj 11. studentskoj konferenciji s područja zdravlja i osvojile nagradu za najbolji rad prezentiran putem postera. Jedan završni rad bio je predstavljen na 11. Hrvatskom kongresu o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama s međunarodnim sudjelovanjem u Opatiji i kolegica je osvojila treću nagradu za svoj prezentiran poster. Naše su studentice s treće godine preddiplomskog studija Sestrinstvo zajedno sa studenticom s 1. godine diplomskog studija Komunikologija sudjelovale u projektu „U društvu mikroba“ koji  se ubraja u program društveno korisnog učenja te je prvi projekt DKU na području mikrobiologije u Republici Hrvatskoj.“ Pročelnica je nabrojala potom niz aktivnosti (Dan zdravlja, obilježavanje Svjetskog dana bolesnika, Međunarodni dan sestrinstva, Dan otvorenih vrata HKS-a, Noć istraživača i dr. ) u kojima sudjeluju studenti s puno entuzijazma i kreativnosti te im od srca zahvalila na svim kritikama, primjedbama i pohvalama koje šalju na Odjel, a sve s ciljem da Odjel bude bolji.

Izlaganje „Sestrinstvo-kako ga živim“ magistre sestrinstva Nade Strčić, zaposlene u KBC Rijeka na Klinici za urologiju, o iskustvu 30. godišnjeg rada u zdravstva bilo je živo svjedočanstvo sestrinskog poziva kojem je osnovica učenje, suradnja s kolegama i liječnicima, potpora bolesnicima, predanost i nezapostavljanje vlastite obitelji, ali i veliko predanje u Božje ruke.

Prigodom Dana Odjela za sestrinstvo Stručno vijeće Odjela dodijelilo je priznanja po sljedećim kategorijama:

Priznanje za najbolji akademski uspjeh ostvaren u akademskoj godini 2018./2019. dodijeljena su sljedećim kandidatima:

Matei Valešić, studentici I. godine preddiplomskoga redovnog sveučilišnog studija Sestrinstvo, težinski prosjek 4.345

Anni Mariji Katić, studentici II. godine preddiplomskoga redovnog sveučilišnog studija Sestrinstvo, težinski prosjek 4.429

Josipu Strčiću, studentu III. godine preddiplomskog redovnog sveučilišnog studija Sestrinstvo, težinski prosjek ocjen4.873

Tanji Alagić, studentici I. godine preddiplomskoga izvanrednog sveučilišnog studija Sestrinstvo, težinski prosjek ocjena 4.764

Katici Mašić, studentici II. godine preddiplomskoga izvanrednog sveučilišnog studija Sestrinstvo, težinski prosjek ocjena 4.500

Darku Novak, studentu III. godine preddiplomskoga izvanrednog sveučilišnog studija Sestrinstvo, težinski prosjek ocjena 4.927

Matildi Gegović, studentici I. godine diplomskoga izvanrednog sveučilišnog studija Sestrinstvo, težinski prosjek ocjena 5.000

Jeleni Barišić, studentici II. godine diplomskoga izvanrednog sveučilišnog studija Sestrinstvo, težinski prosjek ocjena 4.900

Priznanje za najbolji završni rad u akademskoj godini 2018./2019. dodijeljen je Tereziji Gložinić, sveučilišnoj prvostupnici sestrinstva. Naslov završnog rada je: Od distanazije do transhumanizma: biomedicinsko-etički pregled. Završni rad je izradila pod mentorstvom doc. dr. sc. Anto Čartolovni.

Priznanje za najbolji diplomski rad u akademskoj godini 2018./2019. dodijeljen je Krunoslavu Radiću, sveučilišnom magistru sestrinstva. Naslov diplomskog rada je: Povezanost demografskih značajki i stavova medicinskih sestara prema cijepljenju protiv gripe. Mentorica na diplomskom radu je doc. dr. sc. Marta Čivljak.

Priznanje za izniman izvannastavni angažman u akademskoj godini 2018./2019. u cilju promicanja Odjela i struke dodijeljen je  Pjevačkom zboru Odjela za sestrinstvo, dok je priznanje za izniman izvannastavni angažman u akademskoj godini 2018./2019. u cilju promicanja Odjela i struke dodijeljeno studentu Anti Milkoviću koji je vrhunski sportaš Hrvatske III kategorije i bavi se hrvanjem.

Program je uljepšao Pjevački zbor Odjela za sestrinstvo, a okupljeni su glasnim pljeskom pozdravili izvedbe “Romance Zrinskog” iz opere “Nikola Šubić Zrinski” skladatelja Ivana pl. Zajca koju je izveo Dinko Klinec, student prve godine preddiplomskog redovitog studija Sestrinstvo uz klavirsku pratnju Josipa Strčića i izvedbu pjesme “Parlami d’amore Mariù” koju je izveo Marin Čargo, naslovni asistent Odjela za sestrinstvo.