U sklopu međunarodne znanstvene konferencije “Politička prava i religije”  priređeno je u organizaciji Zaklade Konrad Adenauer događanje “In memory of the Universal Declaration of Human Rights”. Prof. dr. sc. Željko Tanjić je održao govor na temu odnosa ljudskih prava i religije u četvrtak 10. prosinca 2015. u hotelu Westin.

 

“Na današnji međunarodni Dan ljudskih prava i u sjećanju na Opću deklaraciju o ljudskim pravima važno je osvijetliti i ulogu religije, u ovome slučaju Katoličke Crkve, i njezinog doprinosa tom povijesnom događaju.

Nakon katastrofa Drugog svjetskog rata i brutalnosti koje su se čovjeku pojedincu nanosile filozofska misao zapada u dubok muk kojeg Theodor Adorno izražava u pitanju da li su etika, moral i pravo nakon Auschwitza uopće moguće. Teolozi Johann Baptist Metz s katoličke strane i Jürgen Moltmann s protestantske strane promišljaju o mogućnosti teologije nakon Auschwitza. Gaženje čovjeka po bilo kojoj osnovi dovodi u svakom vremenu do duboke krize kulture i civilizacije pa i smisla.

Ono što povezuje religije (posebice kršćanstvo) i moderni koncept ljudskih prava – koji ima duboke kršćanske korijene (!) – jest upravo čovjek. U modernom kako međunarodnom tako i nacionalnom pravu upravo je čovjek nositelj prava. Povelja Organizacije Ujednjenih Naroda iz 1945. jasno potvrđuje „vjeru u osnovna prava čovjeka, u dostojanstvo i vrijednost čovjeka, u ravnopravnost muškarca i žene i u ravnopravnost velikih i malih naroda“ kao i tri godine kasnije Opća deklaracija o ljudskim pravima (1948.) koja priznaje „urođeno dostojanstvo i jednaka i neotuđiva prava svih članova ljudske obitelji“i jasno naglašava da je „nepoštivanje i preziranje prava čovjeka vodilo barbarskim postupcima”.

Upravo religija uzdiže ljudski duh i razum prema temeljnoj i svakome čovjeku svojstvenoj i razumljivoj istini da je svaka osoba „imago Dei“ i na tom temelji jednako dostojanstvo svakog čovjeka bez obziru na rasu, naciju, etničku pripadnost, religiju, društveni status, zdravstveni položaj ili bilo koju različitost. Svi su ljudi djeca Božja i time obdareni kraljevskim dostojanstvom koje nitko nema pravo gaziti. A upravo je ljudsko dostojanstvo temelj modernog koncepta ljudskih prava kako to deklaracije, konvencije i paktovi o ljudskim pravima neumorno ističu nakon II. svjetskog rata.”

Cijeli govor prof. dr. sc. Željka Tanjića nalazi se na linku

 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište