Izvješćujemo studente 1. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sociologija da će se nastava iz predmeta Uvod u kulturnu antropologiju  u petak 27. 11. 2020. godine u 12:20 sati u cijelosti održati na daljinu (za sve studente).