Izvješćujemo studente 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Komunikologija da se nastava iz predmeta Odgoj za medije neće održati u ponedjeljak 14. prosinca 2020. godine.

Nadoknada nastave bit će u ponedjeljak  4. siječnja 2020. godine u 11:40 sati (predavanje će biti u blok satima, na daljinu).