Izvješćujemo studente 1. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Komunikologija da se nastava iz predmeta Engleski jezik 1 (158729) u ponedjeljak 23. 11. 2020. – neće održati.

O nadoknadi nastave studenti će biti obaviješteni naknadno.