Izvješćujemo studente 1. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sociologija da će se nastava iz predmeta Uvod u kulturnu antropologiju u petak 13. 11. 2020. godine u cijelosti održati na daljinu (obje skupine,  A i B) u zakazanom  terminu u 12:20 sati.