Izvješćujemo studente 2. godine preddiplomskog studija Povijest, kako će se kolokvij iz predmeta Hrvatske zemlje u razvijenom i kasnom srednjem vijeku održati u srijedu, 20. siječnja 2021. godine od 10.45. do 11.30 sati, putem online obrasca i na platformi Microsoft Teams.