Izvješćujemo studente 2. godine diplomskog sveučilišnog studija Psihologija da se nastava iz izbornog predmeta Psihologija ovisnosti neće održati u utorak 19. listopada 2021. godine. Termin nadoknade nastave bit će dogovoren sa studentima na predavanju 26. listopada 2021. u 13:10 sati.