Odlukom rektora prof. dr. sc. Željka Tanjića (KLASA: 121-13/21-01/06, URBROJ: 498-03-01-02/2-21-08) od 3. studenoga 2021. godine rok za prijavu na Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade sveučilišnim prvostupnicima za izvrsnost tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija produžuje se do utorka 30. studenoga 2021.

Ostali uvjeti Natječaja ostaju neizmijenjeni. Natječaju možete pristupiti na poveznici: https://www.unicath.hr/natjecaj-za-dodjelu-rektorove-nagrade-za-izvrsnost-tijekom-preddiplomskog-sveucilisnog-studija-2

 

Hrvatsko katoličko sveučilište