HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Zagreb, 22. siječnja 2021. godine

 

Temeljem Odluke, KLASA: 100-01/20-05/02, URBROJ: 498-03-02-01-01/1-21-10 i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje

 

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA

 

Testiranje (razgovor/intervju) kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

 

Javni službenik na položaju III. vrste voditelj (šef) odsjeka/ Voditelj Odsjeka za tehničke poslove u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za opće poslove; Odsjek za tehničke poslove, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 2 mjeseca – 1 izvršitelj

 

objavljenog u Narodnim novinama broj 2/2021 od 08. siječnja 2021. godine obavještavaju se o testiranju (razgovoru/intervjuu) koje će se održati dana 28. siječnja 2021. godine (četvrtak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb (ulaz s dvorišne strane) u predavaonici broj 2 (I. kat – lijevo) s početkom u 08,00 sati.

 

Testiranje (razgovor/intervju) se sastoji od utvrđivanja:

– znanja,

– sposobnosti i vještina,

– interesa,

– profesionalnih ciljeva,

– motivacije kandidata za rad u službi,

– te rezultata ostvarenih u njihovu dosadašnjem radu.

 

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

 

Rješenje o prijmu izabranog kandidata dostavlja se javnom objavom na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr te se dostava svim kandidatima smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

 

Predavaonica će biti pripremljena sukladno epidemiološkim uputama. Pri ulasku na Sveučilište potrebno je izmjeriti tjelesnu temperaturu, dezinficirati ruke te koristiti vlastitu zaštitnu masku za lice.

 

 

Komisija za provođenje postupka prijma