HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
Ilica 242
10000 Zagreb

Zagreb, 28. studenoga 2019. godine

Temeljem objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA

Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:
2. Javni službenik na položaju I. vrste – rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi (Voditelj Službe za pravne, kadrovske i opće poslove) u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj;
objavljenog u Narodnim novinama broj 109/2019 od 13. studenoga 2019. godine obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 4. prosinca 2019. godine (srijeda) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb u predavaonici 5 (II. kat desno) u 8 sati.

Testiranje se sastoji od provjere poznavanja:
– Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17),
– Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14, 127/17)
– provjere znanja stranog jezika,
– provjere znanja rada na računalu.

Razgovor (intervju) s kandidatima koji zadovolje na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina održat će se 4. prosinca 2019. godine (srijeda) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb u uredu broj 106 (prvi kat/desno) u 14 sati.

3. Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (Voditelj Odjela za pravne i kadrovske poslove) u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za pravne i kadrovske poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj;
objavljenog u Narodnim novinama broj 109/2019 od 13. studenoga 2019. godine obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 4. prosinca 2019. godine (srijeda) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb u predavaonici 5 (II. kat desno) u 8 sati.

Testiranje se sastoji od provjere poznavanja:
– Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17),
– Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14, 127/17),
– provjere znanja stranog jezika,
– provjere znanja rada na računalu.

Razgovor (intervju) s kandidatima koji zadovolje na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina održat će se 4. prosinca 2019. godine (srijeda) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb u uredu broj 106 (prvi kat/desno) u 14 sati.

4. Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik (Stručni savjetnik) u Samostalnom odjelu za osiguranje kvalitete na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj;
objavljenog u Narodnim novinama broj 109/2019 od 13. studenoga 2019. godine obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 4. prosinca 2019. godine (srijeda) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb u predavaonici 5 (II. kat desno) u 8 sati.

Testiranje se sastoji od provjere poznavanja:
– Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)
– provjere znanja stranog jezika,
– provjere znanja rada na računalu.

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Za vrijeme testiranja kandidatima nije dozvoljeno napuštati predavaonicu u kojoj se obavlja testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima, koristiti se zakonima, drugom literaturom i bilješkama, koristiti mobilni uređaj ili druga komunikacijska sredstva. Zbog povrede navedenih pravila kandidat će biti udaljen s testiranja, a postignuti rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

Komisija za provođenje postupka prijma