HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Zagreb, 5. ožujka 2021.

 

Temeljem Odluke, KLASA: 100-01/21-05/01, URBROJ: 498-03-02-01-01/2-21-02 i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje

 

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA

 

Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

Javni službenik na položaju I. vrste – rukovoditelj (predstojnik, pročelnik) područnog ureda ili službe/Tajnik Sveučilišta, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj

objavljenog u Narodnim novinama broj 19/2021 od 24. veljače 2021. godine obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 11. ožujka 2021. godine (četvrtak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb u predavaonici 5 (II. kat desno) s početkom u 9 sati.

 

Testiranje se sastoji od provjere poznavanja:

– Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17, 96/18),

– Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14, 127/17, 98/19),

– Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15),

– Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 121/14),

– Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta,

– Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta,

– provjere znanja stranog jezika,

– provjere znanja rada na računalu.

 

O terminu razgovora (intervja) s kandidatima koji zadovolje na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina (pisani dio testiranja) kandidati će biti obaviješteni usmeno, nakon provedenog vrednovanja pismenog testiranja.

 

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

 

Za vrijeme testiranja kandidatima nije dozvoljeno napuštati predavaonicu u kojoj se obavlja testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima, koristiti se zakonima, drugom literaturom i bilješkama, koristiti mobilni uređaj ili druga komunikacijska sredstva. Zbog povrede navedenih pravila kandidat će biti udaljen s testiranja, a postignuti rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

 

Rješenje o prijmu izabranog kandidata dostavlja se javnom objavom na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr te se dostava svim kandidatima smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

 

Dvorana će biti pripremljena sukladno epidemiološkim uputama. Pri ulasku na Sveučilište potrebno je izmjeriti tjelesnu temperaturu, dezinficirati ruke te koristiti vlastitu zaštitnu masku za lice.

 

Komisija za provođenje postupka prijma