HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Zagreb, 11. svibnja 2022. godine

 

Temeljem Odluke KLASA: 100-01/22-02/01, URBROJ: 498-03-02-01-22-016 od dana 25. travnja 2022. godine i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje

 

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA

 

I. Kandidati koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

 

Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, Voditelj Ureda prorektora u Uredu prorektora, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj;

 

objavljenog u Narodnim novinama broj 50/2022 od 27. travnja 2022. godine obavještavaju se o pisanom dijelu testiranja koje će se održati dana 16. svibnja 2022. godine (ponedjeljak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242,  u Dvorani Blaženog Alojzija kard. Stepinca s početkom u 16,00 sati.

 

Pisani dio testiranja sastoji se od provjere poznavanja:

– Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)

– Zakon o sustavu osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti

– Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta

– Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

– znanja svjetskog jezika,

– znanja rada na računalu.

 

Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

 

II. Kandidati koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

 

Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi, Voditelj Službe za pravne, kadrovske i opće poslove u Službi za pravne kadrovske i opće poslove, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj;

 

objavljenog u Narodnim novinama broj 50/2022 od 27. travnja 2022. godine obavještavaju se o pisanom dijelu testiranja koje će se održati dana 16. svibnja 2022. godine (ponedjeljak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242,  u Dvorani Blaženog Alojzija kard. Stepinca s početkom u 17 sati.

 

Pisani dio testiranja sastoji se od provjere poznavanja:

– Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)

– Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14, 127/17, 98/19)

– Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta

– Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta

– znanja svjetskog jezika,

– znanja rada na računalu.

 

Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

 

III.   Kandidati koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

 

Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i ostalih ustrojstvenih jedinica, Voditelj Odjela za primjenu ECTS bodova i priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija u Službi za poslove studija; Odjel za primjenu ECTS bodova i priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj;

objavljenog u Narodnim novinama broj 50/2022 od 27. travnja 2022. godine obavještavaju se o pisanom dijelu testiranja koje će se održati dana 17. svibnja 2022. godine (utorak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242,  u Dvorani Blaženog Alojzija kard. Stepinca s početkom u 17,00 sati.

Pisani dio testiranja sastoji se od provjere poznavanja:

– Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17),

– Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine NN 158/03, 198/03, 138/06, 45/11),

– znanja svjetskog jezika,

– znanja rada na računalu.

Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

 

IV. Kandidati koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik, Stručni suradnik u Službi za poslove studija; Odjel za administrativno-tehničku potporu izvođenja studija, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj;

objavljenog u Narodnim novinama broj 50/2022 od 27. travnja 2022. godine obavještavaju se o pisanom dijelu testiranja koje će se održati dana 17. svibnja 2022. godine (utorak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242,  u Dvorani Blaženog Alojzija kard. Stepinca s početkom u 16,00 sati.

Pisani dio testiranja sastoji se od provjere poznavanja:

– Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17),

– znanja svjetskog jezika,

– znanja rada na računalu.

Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

 

V. Kandidati koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik, Stručni suradnik u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte; Odjel za projekte, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj;

objavljenog u Narodnim novinama broj 50/2022 od 27. travnja 2022. godine obavještavaju se o pisanom dijelu testiranja koje će se održati dana 17. svibnja 2022. godine (utorak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242,  u Dvorani Blaženog Alojzija kard. Stepinca s početkom u 16,00 sati.

Pisani dio testiranja sastoji se od provjere poznavanja:

– Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17),

– znanja svjetskog jezika,

– znanja rada na računalu.

 

Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

 

VI. O terminu razgovora (intervjua) s kandidatima koji zadovolje na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina (pisani dio testiranja) kandidati će biti obaviješteni usmeno, nakon provedenog vrednovanja pisanog testiranja.

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj o čemu će biti obaviješteni putem e-pošte najkasnije 2 dana prije dana održavanja pisanog testiranja.

Pisanom dijelu testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije pisanog dijela testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Kandidat koji nije pristupio pisanom dijelu testiranja više se ne smatra kandidatom u postupku.

Za vrijeme pisanog dijela testiranja kandidatima nije dozvoljeno napuštati predavaonicu u kojoj se obavlja pisani dio testiranja, razgovarati s ostalim kandidatima, koristiti se zakonima, drugom literaturom i bilješkama, koristiti mobilni uređaj ili druga komunikacijska sredstva. Zbog povrede navedenih pravila kandidat će biti udaljen s pisanog dijela testiranja, a postignuti rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

 

Dvorana će biti pripremljena sukladno epidemiološkim mjerama i uputama.

Komisija za provođenje postupka prijma