Temeljem članka 4. i članaka 10. do 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 78/17) i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje

 

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA

 

Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesto:

  1. (29.) Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica/Voditelj Ureda prorektora u Uredu prorektora na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj; objavljenog u Narodnim novinama broj 67/2019 od 12. srpnja 2019. godine obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 12. rujna 2019. godine (četvrtak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb u predavaonici 5 (II. kat desno) u 9 sati.

 

Testiranje se sastoji od provjere poznavanja:

– Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17),

– svjetskog jezika (prednost ima engleski jezik) i

– rada na osobnom računalu.

 

  1. (37.) Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica/Voditelj Odjela za pravne i kadrovske poslove u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za pravne i kadrovske poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj; objavljenog u Narodnim novinama broj 67/2019 od 12. srpnja 2019. godine obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 12. rujna 2019. godine (četvrtak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb u predavaonici 5 (II. kat desno) u 9 sati.

 

Testiranje se sastoji od provjere poznavanja:

– Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17),

– Zakon o radu (Narodne novine, broj 93/14, 127/17),

– svjetskog jezika i

– rada na osobnom računalu.

 

  1. (61.) Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik/Stručni suradnik u Službi za studentska pitanja; Odjel za redovite i izvanredne studente na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj; objavljenog u Narodnim novinama broj 67/2019 od 12. srpnja 2019. godine obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 12. rujna 2019. godine (četvrtak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb predavaonici 5 (II. kat desno) u 12 sati.

 

 

Testiranje se sastoji od provjere poznavanja:

– Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17),

– svjetskog jezika i

– rada na osobnom računalu.

 

  1. (63.) Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik/Stručni suradnik u Službi za studentska pitanja; Odjel za polaznike programa cjeloživotnog učenja na određeno vrijeme (za vrijeme rodiljnog i roditeljskog dopusta odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj; objavljenog u Narodnim novinama broj 67/2019 od 12. srpnja 2019. godine obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 12. rujna 2019. godine (četvrtak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb predavaonici 5 (II. kat desno) u 12 sati.

 

Testiranje se sastoji od provjere poznavanja:

– Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17),

– svjetskog jezika i

– rada na osobnom računalu.

 

  1. (69.) Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik/Stručni savjetnik u Službi za poslove studija; Odjel za primjenu ECTS bodova i priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj; objavljenog u Narodnim novinama broj 67/2019 od 12. srpnja 2019. godine obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 12. rujna 2019. godine (četvrtak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb u predavaonici 5 (II. kat desno) u 9 sati.

 

Testiranje se sastoji od provjere poznavanja:

– Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17),

– dvaju svjetskih jezika (obvezan je engleski jezik) i

– rada na osobnom računalu.

 

  1. (70.) Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i ostalih ustrojstvenih jedinica/Voditelj Odjela za studentski standard i potporu studentima u Službi za poslove studija; Odjel za studentski standard i potporu studentima na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj; objavljenog u Narodnim novinama broj 67/2019 od 12. srpnja 2019. godine obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 12. rujna 2019. godine (četvrtak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb predavaonici 5 (II. kat desno) u 9 sati.

 

Testiranje se sastoji od provjere poznavanja:

– Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17),

– svjetskog jezika (prednost ima engleski jezik) i

– rada na osobnom računalu.

 

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

 

Za vrijeme testiranja kandidatima nije dozvoljeno napuštati predavaonicu u kojoj se obavlja testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima, koristiti se zakonima, drugom literaturom i bilješkama, koristiti mobilni uređaj ili druga komunikacijska sredstva. Zbog povrede navedenih pravila kandidat će biti udaljen s testiranja, a postignuti rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

 

Smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 (pet) bodova.

 

Kandidat koji zadovolji na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina bit će pozvan na razgovor (intervju). Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.