Temeljem članka 4., stavka 6. i članaka 10. do 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje:

OBAVIJEST O PISMENOM TESTIRANJU KANDIDATA

 

 Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

voditelj Odjela u Službi za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove; Odjel za pravne, kadrovske i poslove studija, na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme rodiljnog i roditeljskog dopusta odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj,

objavljenog u ”Narodnim novinama”, broj 88/2017 od 1. rujna 2017. godine obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 3. listopada 2017. godine (utorak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb u Informatičkoj učionici (I. kat lijevo) u 9 sati.

Testiranje se sastoji od provjere poznavanja:

– Zakona o radu,

– Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

– svjetskog jezika i

– rada na osobnom računalu.

 

Pravni izvori:

– Zakon o radu (”Narodne novine”, broj 93/2014) i

– Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine”, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15)

 

Kandidati koji nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu te kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

 

Za vrijeme testiranja kandidatima nije dozvoljeno napuštati predavaonicu u kojoj se obavlja testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima, koristiti se zakonima, drugom literaturom i bilješkama, koristiti mobilni uređaj ili druga komunikacijska sredstva. Zbog povrede navedenih pravila kandidat će biti udaljen s testiranja, a postignuti rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

 

Smatra se da je kandidat zadovoljio na provjeri znanja, sposobnosti i vještina ako je za svaki dio provjere ostvario najmanje pet bodova.

 

Komisija za provođenje postupka prijma

 

Hrvatsko katoličko sveučilište