Temeljem članka 4., stavka 5. i članaka 10. do 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje

 

OBAVIJEST O PISMENOM TESTIRANJU KANDIDATA

 

Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

diplomirani knjižničar u Sveučilišnoj knjižnici, Odjel za rad s korisnicima, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj,

objavljenog u ”Narodnim novinama”, broj 37/2017 od 14. travnja 2017. godine obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 26. travnja 2017. godine (srijeda) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb u predavaonici broj I u 9 sati.

Testiranje se sastoji od provjere poznavanja:

– osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske,

– Zakona o knjižnicama,

– svjetskog jezika i

– rada na osobnom računalu.

 

Pravni izvori:

– Ustav Republike Hrvatske (”Narodne novine”, broj 85/10- pročišćeni tekst i 5/14) 

– Zakon o knjižnicama (”Narodne novine”, broj 105/97, 05/98, 104/00 i 69/09)

 

Kandidati koji nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu te kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

 

Za vrijeme testiranja kandidatima nije dozvoljeno napuštati predavaonicu u kojoj se obavlja testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima, koristiti se zakonima, drugom literaturom i bilješkama, koristiti mobilni uređaj ili druga komunikacijska sredstva. Zbog povrede navedenih pravila kandidat će biti udaljen s testiranja, a postignuti rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

 

Smatra se da je kandidat zadovoljio na provjeri znanja, sposobnosti i vještina ako je za svaki dio provjere ostvario najmanje pet bodova.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište