Obavijest o obrani završnog rada nalazi se na linku.