Obavijest o obrani teme doktorskoga rada (sinopsisa) nalazi se na linku.