Obavijest o obrani teme doktorskog rada (sinopsisa) na linku